BG Universal Cooling System Cleaner

Kylsystem

BG Universal Cooling System Cleaner ger en överlägsen borttagning av kalk, olja och hårda mineral avlagringar som bildas i kylvätskesystemet. Det tar bort  rester som orsakas av oljenedsmutsning, nedbrytning av kylvätskehämmare och glykoloxidationsrester. BG Universal Cooling System Cleaner hjälper också till att ta bort rost som kan påskynda inhibitor utarmning och öka nedbrytningen av metallytor. Kylsystemet kräver inte neutralisering efter användning av BG Universal Cooling System Cleaner.

Användning

Tillsätt 355 ml eller 237 ml BG Universal Cooling System Cleaner till kylsystemet. Använd motorn tills den når normal driftstemperatur. Fortsätt att använda motorn i 10 till 30 minuter och håll motorn vid normal driftstemperatur med värmereglagen i sitt högsta läge. Töm systemet och spola med rent vatten tills systemet är fritt från rost. Fyll på med korrekt frostskyddsmedel. BG Universal Cooling System Cleaner kan användas i antingen bensin- eller dieselmotorer. Den innehåller inga starka kemikalier och är ofarlig för alla kylsystem komponenter. Lämna inte systemet.

OBS: För en extra dos av överlägset rost- och korrosionsskydd, tillsätt 355 ml BG Universal Super Cool®, PN 546, till systemet. Tillägg av BG Universal Super Cool® rekommenderas starkt eftersom det hjälper till att kompensera för obehandlat kylmedel kvar i systemet efter att servicen har utförts.

Artikelnummer: BGP540E1PD (325 ml)