BG Universal Cooling System Sealer

Kylsystem

BG Universal Cooling System Sealer reparerar läckage i kylvätskesystemet för att förhindra överhettning.

Fibrer i BG Universal Cooling System Sealer är sex till tio gånger mindre än passagerna som finns i kylaren eller värmeelementen. Tätningsfibrerna bildar en permanent typ av lapp för läckan.

Användning

För förebyggande underhåll, tillsätt BG Universal Cooling System Sealer i kylsystemet. Överbehandla inte. Kör motorn till drifttemperatur i 10 minuter.

För att stoppa en befintlig läcka, tillsätt 354 ml BG Universal Cooling System Sealer till kylsystemet. Kör motorn i 10 minuter. Se till att värmeventilen är öppen. För att säkerställa en korrekt tätning efter att produkten har tillsatts – rengör kylarlocket och området där du fyllt på produkten med rent vatten och sätt sedan tillbaka trycklocket. Läckan bör sakta avta. Efter en tryckuppbyggnad är kylaren tät.

Tillsätt BG Universal Cooling System Sealer i kylsystemet i förhållandet 354 ml per 9–19 liter kylvätska, eller 236 ml per 8 liter kylvätska. För större system, använd proportionellt större mängder. För mindre system, använd mindre mängd. Det rekommenderas för användning i bilar och alla typer av kylsystem som inte använder kylvätskefiltreringsutrustning. Kompatibel med alla kylsystemkomponenter, inklusive aluminium och plast.
Skaka flaskan kraftigt före användning.

Artikelnummer: BGP511E1PD (354 ml)