Servicepaket för kylsystem

Servicepaketet innehåller produkterna BG Cooling System Cleaner och BG Super Cool®.

När kylvätskan försämras börjar tillsatserna som hämmar korrosion i kylsystemet att tappa sina egenskaper vilket gör att systemkomponenter som vattenpump, radiator och termostat börjar korrodera. Även den minsta uppbyggnaden av dessa material på värmeöverföringsytor förhindrar korrekt cirkulation, vilket drastiskt påverkar motorns förmåga att avlägsna värme.

  • Återställer kylsystemets funktion
  • Förhindrar korrosion, rost och slam
  • Tar bort rost och annat skräp från kylsystemet
  • Skyddar motorn med längre kylvätskelivslängd
  • Förhindrar oplanerade och kostsamma reparationer
  • Minskar risken för överhettning
BG Sverige Service Kylsystem

BG Universal Cooling System Cleaner är en produkt med otroligt effektiva och säkra rengöringsegenskaper. Det tar bort hårda organiska avlagringar som bildas när oljenedbrytningsrester kombineras för att bilda en oxiderad blandning av fett och glykol. Det finns dock inga hårda kemikalier i den.

BG Universal Super Cool® är en speciell underhållsprodukt avsedd för användning med normala, långlivade och kraftiga kylvätskor. Det ger ett betydande skydd mot kylarsystemets metallytor. Den har utmärkt korrosionshämmare, skumdämpande egenskaper och är biologiskt nedbrytbar i sin oanvända form. Det förbättrar skyddsnivån för alla märken av kylvätskor.

BG Sverige Service Kylsystem
Servicepaket för kylsystem

BG Universal Cooling System Cleaner

BG Universal Cooling System Cleaner ger en överlägsen borttagning av kalk, olja och hårda mineral avlagringar som bildas i kylvätskesystemet. Det tar bort  rester som orsakas av oljenedsmutsning, nedbrytning av kylvätskehämmare och glykoloxidationsrester. BG Universal Cooling System Cleaner hjälper också till att ta bort rost som kan påskynda inhibitor utarmning och öka nedbrytningen av metallytor. Kylsystemet kräver inte neutralisering efter användning av BG Universal Cooling System Cleaner.

Användning

Tillsätt 355 ml eller 237 ml BG Universal Cooling System Cleaner till kylsystemet. Använd motorn tills den når normal driftstemperatur. Fortsätt att använda motorn i 10 till 30 minuter och håll motorn vid normal driftstemperatur med värmereglagen i sitt högsta läge. Töm systemet och spola med rent vatten tills systemet är fritt från rost. Fyll på med korrekt frostskyddsmedel. BG Universal Cooling System Cleaner kan användas i antingen bensin- eller dieselmotorer. Den innehåller inga starka kemikalier och är ofarlig för alla kylsystem komponenter. Lämna inte systemet.

OBS: För en extra dos av överlägset rost- och korrosionsskydd, tillsätt 355 ml BG Universal Super Cool®, PN 546, till systemet. Tillägg av BG Universal Super Cool® rekommenderas starkt eftersom det hjälper till att kompensera för obehandlat kylmedel kvar i systemet efter att servicen har utförts.

Artikelnummer: BGD511E

Läs mer

Servicepaket för kylsystem

BG Universal Super Cool

BG Universal Super Cool® återställer kylvätskan till sin främsta skyddsnivå. Denna kylvätsketillsats ger enastående skydd för alla metaller som används i kylsystemen på fordon. Den har utmärkta korrosionshämmare, låg ledningsförmåga och skumdämpande egenskaper. Kompatibel med kylmedel som används i bensin-, diesel- och hybridfordon.

Användning

Lägg till BG Universal Super Cool® i kylsystemet var 24 000 km eller när ytterligare rost- eller korrosionsskydd önskas.

  • För upp till 8 liter kylsystem: Tillsätt 236 ml BG Universal Super Cool 
  • För upp till 11 liter kylsystem: Tillsätt 354 ml BG Universal Super Cool®

Artikelnummer: BGP546E1PD

Läs mer