Servicepaket för kylsystem

Servicepaketet innehåller produkterna BG Cooling System Cleaner och BG Super Cool®.

När kylvätskan försämras börjar tillsatserna som hämmar korrosion i kylsystemet att tappa sina egenskaper vilket gör att systemkomponenter som vattenpump, radiator och termostat börjar korrodera. Även den minsta uppbyggnaden av dessa material på värmeöverföringsytor förhindrar korrekt cirkulation, vilket drastiskt påverkar motorns förmåga att avlägsna värme.

 • Återställer kylsystemets funktion
 • Förhindrar korrosion, rost och slam
 • Tar bort rost och annat skräp från kylsystemet
 • Skyddar motorn med längre kylvätskelivslängd
 • Förhindrar oplanerade och kostsamma reparationer
 • Minskar risken för överhettning
BG Sverige Service Kylsystem

BG Universal Cooling System Cleaner är en produkt med otroligt effektiva och säkra rengöringsegenskaper. Det tar bort hårda organiska avlagringar som bildas när oljenedbrytningsrester kombineras för att bilda en oxiderad blandning av fett och glykol. Det finns dock inga hårda kemikalier i den.

BG Universal Super Cool® är en speciell underhållsprodukt avsedd för användning med normala, långlivade och kraftiga kylvätskor. Det ger ett betydande skydd mot kylarsystemets metallytor. Den har utmärkt korrosionshämmare, skumdämpande egenskaper och är biologiskt nedbrytbar i sin oanvända form. Det förbättrar skyddsnivån för alla märken av kylvätskor.

BG Sverige Service Kylsystem
Servicepaket för kylsystem

BG Universal Cooling System Cleaner

BG Universal Cooling System Cleaner ger en överlägsen borttagning av kalk, olja och hårda mineral avlagringar som bildas i kylvätskesystemet. Det tar bort  rester som orsakas av oljenedsmutsning, nedbrytning av kylvätskehämmare och glykoloxidationsrester. BG Universal Cooling System Cleaner hjälper också till att ta bort rost som kan påskynda inhibitor utarmning och öka nedbrytningen av metallytor. Kylsystemet kräver inte neutralisering efter användning av BG Universal Cooling System Cleaner.

Användning

Tillsätt 355 ml eller 237 ml BG Universal Cooling System Cleaner till kylsystemet. Använd motorn tills den når normal driftstemperatur. Fortsätt att använda motorn i 10 till 30 minuter och håll motorn vid normal driftstemperatur med värmereglagen i sitt högsta läge. Töm systemet och spola med rent vatten tills systemet är fritt från rost. Fyll på med korrekt frostskyddsmedel. BG Universal Cooling System Cleaner kan användas i antingen bensin- eller dieselmotorer. Den innehåller inga starka kemikalier och är ofarlig för alla kylsystem komponenter. Lämna inte systemet.

OBS: För en extra dos av överlägset rost- och korrosionsskydd, tillsätt 355 ml BG Universal Super Cool®, PN 546, till systemet. Tillägg av BG Universal Super Cool® rekommenderas starkt eftersom det hjälper till att kompensera för obehandlat kylmedel kvar i systemet efter att servicen har utförts.

Artikelnummer: BGP540E1PD (325 ml)

Läs mer

Servicepaket för kylsystem

BG Universal Super Cool

BG Universal Super Cool® återställer kylvätskan till sin främsta skyddsnivå. Denna kylvätsketillsats ger enastående skydd för alla metaller som används i kylsystemen på fordon. Den har utmärkta korrosionshämmare, låg ledningsförmåga och skumdämpande egenskaper. Kompatibel med kylmedel som används i bensin-, diesel- och hybridfordon.

Användning

Lägg till BG Universal Super Cool® i kylsystemet var 24 000 km eller när ytterligare rost- eller korrosionsskydd önskas.

 • För upp till 8 liter kylsystem: Tillsätt 236 ml BG Universal Super Cool 
 • För upp till 11 liter kylsystem: Tillsätt 354 ml BG Universal Super Cool®

Artikelnummer: BGP546E1PD (354 ml)

Läs mer

Servicepaket för kylsystem

BG MVP2

Funktioner

 • Två konadaptrar som passar de flesta fordon
 • Justerbar slang så att du alltid har rätt längd
 • Inga kopplingsmoment mellan fordon och maskin
 • En handhållen dispenser styr hela fordonsservicen
 • 360-graders avläsning av vätskenivåer
 • Intuitiv användning med handhållen dispenser
 • Två slangar är kopplade till dispensern - ingen blandning av ny/använd vätska
 • Flytta enkelt från en tank till en annan
 • Har inga pumpar eller pumphjul som kräver underhåll
 • Kompatibel med alla fordon utrustade med kylvätskesystem, inklusive hybrid- och elfordon

Artikelnummer: BGE1012378

Läs mer

Servicepaket för kylsystem

BG CT2

CT2 fungerar på ett liknande sätt som PXT2. Den trycker in ny kylvätska med hjälp av en pump, vilket forcerar ut den gamla kylvätskan från fordonets system.

Kylvätska utsätts för extremt högt tryck när den strömmar genom motorn. Den förlorar gradvis sina tillsatser, blir frätande och till slut oförmögen att effektivt skydda motorn. Konventionella metoder för avtappning och påfyllning av kylvätska är tidskrävande och röriga, men BG CT2 gör bytet enkelt.

BG CT2 kan utföra kylvätsketransfusioner med eller utan motorn igång, vilket förhindrar det vanliga problemet att gammal och ny kylvätska blandas. Maskinens bakspolningsprocess rensar metallflagor och skräp från områden som är otillgängliga under normalt kylvätskeflöde.

CT2:an består av en kraftig stålram med detaljer av Heavy-Duty PVC och en 22-liters vätskekapacitet. Glöm alla långsamma kylvätskebyten – BG CT2 säkerställer en snabb och effektiv process på 5-10 minuter i genomsnitt. Upptäck en enklare vardag, beställ BG CT2 Coolant Transfusion System nu och höj dina servicestandarder!

 
Höjd: 95.25 cm
Bredd: 69.22 cm
Djup: 38.42 cm
Kapacitet: 22.7 liter (använd & ny)
Konstruktion: Stålram, heavy-duty hjul, PVC (höljen och
konsol.)
Strömkrav: 12 Volt DC
Processhastighet: Genomsnittlig transfusionstid är 5–10 minuter, beroende på skick och fordonsmodell
Processmetod: I slinga med fordonets kylsystem. Installation av ny kylvätska och bortförsel av använd kylvätska kan assisteras med hjälp av pump.
 

Artikelnummer:BGE1004666

Läs mer