Servicepaket för dieselmotorer

Hör ni ofta om bekymmer med bränsleeffektivitet, effektförlust och hårda starter hos ägare av dieselfordon?

Dieselmotorer är känsliga för bränslenedbrytning och lider ofta av injektorblockeringar, avlagringar och ökade avgasutsläpp. BG Diesel Engine Performance Service är särskilt utformad för att lösa dessa problem och mer därtill:

BG Sverige Service Dieselmotor
 • Bekämpar kompressionsförlust: Behandlar avlagringsrelaterad kompressionsförlust och förhindrar överdriven blow-by, vilket leder till ökad effekt och förbättrad bränsleekonomi.
 • Toppklassad motoroljeservice: BG EPR® Engine Performance Restoration® tillsätts i motoroljan, vilket löser upp och håller fast avlagringar i den gamla oljan, som sedan tappas ut. När den nya oljan har installerats introduceras BG DOC® Diesel Oil Conditioner för att bibehålla oljans prestanda under kraftig dieselmotordrift.
 • Återställning av bränslesystemets prestanda: Efter oljebytet tillsätts BG 245® Premium Diesel Fuel System Cleaner till bränsletanken, vilket säkerställer ett rent och effektivt dieselbränslesystem, fritt från avlagringar.

När bör man överväga BG Diesel Engine Performance Service?

BG rekommenderar Engine Performance Service var 15000:e km eller tidigare, särskilt om kunden upplever: Dålig bränsleeffektivitet, Förlust av kraft, Tröghet, Överdriven rök eller Frekvent behov av oljebyte

BG EPR® Engine Performance Restoration® bör ej användas i motorer med mycket slam.

Hur utför man BG Diesel Engine Performance Service?

 • Tillsätt BG EPR® till motoroljan och låt det cirkulera. Produkten löser upp avlagringar i den gamla oljan.
 • Tappa ur den gamla oljan och tillsätt BG DOC® till den rena oljan för förbättrad oljeprestanda.
 • Komplettera servicen genom att lägga till BG 245® Premium Diesel Fuel System Cleaner i bränsletanken för en grundlig rengöring av hela dieselbränslesystemet.
Servicepaket för dieselmotorer

BG EPR® Engine Performance Restoration®

BG EPR® hjälper till att återställa optimal bränsleförbrukning och prestanda. Den rengör mikropassager för att bibehålla komponenternas kritiska hydrauliska funktion och är idealisk för underhåll av diesel- och bensinmotorer.

 • Rengör kolvringar och motordelar
 • Förbättrar kompressionstryck och effekt
 • Förbättrar bränsleekonomin

Användning

Häll i en burk BG EPR® i motorn när den har kommit upp i normal driftstemperatur. Kör motorn i 10-20 minuter (bensinmotor) eller 20-45 minuter (dieselmotor). Stäng därefter av motorn, tappa ur oljan, byt filter och fyll på med ny olja. 325 ml behandlar ca 6 liter olja. 2 x 325 ml behandlar ca 10 liter olja.

Artikelnummer: BGP109E2M1 (325ml)

Läs mer

Servicepaket för dieselmotorer

BG DOC® Diesel Oil Conditioner

BG DOC® är en 100% syntetisk produkt som är utformad för att förbättra tillsatsen för alla typer av diesel motoroljor. BG DOC® bibehåller kraften och prestandan hos en modern turboladdad dieselmotor "som ny". Det hjälper till att hålla diesel motoroljan i anmärkningsvärt gott skick även under långa serviceintervaller, genom att förhindra att oljan oxiderar och blir mättad av sotpartiklar förhindrar det effektivt att motoroljan tjocknar.

Det skyddar olja genom att neutralisera syror och deras frätande effekt, minskar friktion och slitage på motordelar, stabiliserar viskositeten och förhindrar oljeslam genom bättre oxidationsskydd och sotkontroll.

BG DOC® är kompatibel med alla syntetiska dieselmotoroljor och dieselmotoroljor av flera kvaliteter. Regelbunden användning av BG DOC® i motoroljan hjälper till att kontrollera sotproblem orsakade av dieselbränsle. Regelbunden användning av BG DOC® förhindrar effektivt kontaminering av partikelfiltret.

 • Skyddar dieselmotorolja
 • Förbättrar smörjningen
 • Hämmar bildandet av sot

Användning

Tillsätt en burk BG DOC (för upp till ca 6 l olja) i ny olja vid varje oljebyte. Kan även användas för påfyllning. Överskrid inte den maximala markeringen.

Artikelnummer: BGP112E2M1 (325ml)

Läs mer

Servicepaket för dieselmotorer

BG Premium Diesel Fuel System Cleaner

BG 245® Premium Diesel Fuel System Cleaner löser upp och tar bort avlagringar från hela dieselinsprutningssystemet, inklusive bränsleinsprutare och förbränningskammare. Den smörjer bränslepumpar och injektorer och innehåller cetantalförbättrare. Det är särskilt effektivt för att avlägsna stora avlagringar inuti injektorerna i högtemperaturmotorer med högt tryck och common rail (HPCR).

 • Rengör Common Rail-munstyckena från insidan
 • Rengör förbränningskammaren och katalysatorn
 • Förbättrar kallflödet
 • Ökar cetantalet för enkel kallstart

BG 245 är ofarlig för plastkomponenter i dieselinjektorsystem och är kompatibel med katalysatorer, syresensorer och partikelfilter. Den uppfyller kraven för låg svavelhalt i bränsle.

Användning

Tillsätt BG 245® Premium Diesel Fuel System Cleaner till fordonets bränsletank vid påfyllning.

 • Använd 177 ml för att behandla upp till 23–38 liter dieselbränsle
 • Använd 325 ml för att behandla upp till 75 liter dieselbränsle

Artikelnummer: BGP245E2M1 (325ml), BGP245E1Q1 (946ml) 

Läs mer