BG Frigi Clean

Klimatkontroll

BG Frigi-Clean® tar bort uppsamlat skräp, vägsmuts och nikotinrester från fordonets A/C-förångarsystem. Det skummar upp för att helt fylla förångarkärnan där det tar bort föroreningar. Återställer A/C-systemets effektivitet, tar bort dålig lukt och hinder, fräschar upp inomhusluften. BG Frigi-Clean är biologiskt nedbrytbar, giftfri och icke-frätande.

Användning

Skaka väl innan användning. BG Frigi-Clean injiceras direkt i förångarhöljet av en utbildad servicetekniker. Läs och följ alla anvisningar som medföljer applikatorsatsen.

Artikelnummer: BGP709E1A5 (198g)