BG DOT 5.1 Brake Fluid

Bromsar

Denna syntetiska DOT 5.1 bromsvätska går utöver specifikationen för vanlig DOT 4 för att ge det ultimata skyddet för höga temperaturer och hög kokpunkt för alla skiv- och trumbromssystem. Den har en elektrisk-neutral formulering för ultralåg ledningsförmåga, en funktion som är särskilt viktig i hybrid- och elfordon.

Lämplig för användning i konventionella och låsningsfria (ABS) bromssystem, liksom i stället för andra DOT 3, DOT 4, Super DOT 4, DOT 4 Plus eller DOT 5.1 bromsvätskor, särskilt på den europeiska marknaden (Jaguar, Land Rover, Porsche, VW, Audi och Mercedes-Benz, bland andra).

Användning

Rengör all smuts runt locket på huvudcylindern innan du tar bort den. Fyll enheten till nivå specificerad av tillverkaren. Sätt tillbaka locket. Kontrollera vätskenivån en gång i månaden. För att avlufta systemet, se servicehandboken. Återanvänd inte bromsvätska efter avluftning. 

Artikelnummer: BGP835N1Q1 (946ml)