BG Advanced Formula MOA for Hybrids

Motor

BG Advanced Formula MOA® for Hybrids är speciellt framtagen med ett potent fukthanterings-, avskiljnings- och antioxidantsystem för att skydda motorkomponenter i hybridelektriska fordon (HEV).

Den använder en kombination av ytaktiva och åldersaktiverade friktionsmodifierare för att ge omedelbar bränsleekonomi och långvarig kvarhållning under oljebytes livslängd. Den kontrollerar bildandet av slam och lack och bibehåller prestanda under hela serviceintervallet.

BG Advanced Formula MOA® for Hybrids förhindrar att kolvringar fastnar, stabiliserar oljeviskositeten, förhindrar ökade avgasutsläpp, minskar slitaget, förhindrar slam och lack och är resistent mot avdunstningsoljeförlust.

Användning

Vid varje oljebyte:

  • Tillsätt 325 ml BG Advanced Formula MOA® för hybrider till 4–6 liter motorolja
  • Tillsätt 650 ml av BG Advanced Formula MOA® för hybrider till 7–10 liter motorolja

Lägg i vevhuset när oljenivån är låg för att förstärka motoroljan mellan byten. Överfyll inte vevhuset.

Artikelnummer: BGPE06N1M1 (325ml)