BG Premium Motorservice

Motoroljan och bränslet är de två viktigaste vätskorna i en bil. Oljan skyddar motorn och smörjer alla rörliga delar. Bränslet får inte bara motorn att gå, utan renar också förbränningen. Hög driftstemperatur, minskad motorkylning och långa växlingsintervall är dock en utmaning för dagens motoroljor. Motorolja kan oxidera och bilda avlagringar och svartslam. Avlagringarna täpper igen oljekanaler och minskar kolvarnas kompressionsförmåga. Mycket lätt körning och varierande bränslekvalitet leder till att avlagringar byggs upp i bränslesystemet, att munstycken täpps till och att bilen drar mer bränsle. Bilen går helt enkelt sämre än tidigare.

*BG Lifetime Protection plan erbjuds ännu inte i Sverige

Din bil blir smidigare och använder mindre bränsle!

Symptom:

– Hög bränsleförbrukning
– Effektförlust
– Trög respons
– Överdriven avgasbildning

Vad gör BG Premium motorservice?

Först löser vi upp avlagringarna i hela oljesystemet med en invändig motorrengörare. En ren motor återfår motoreffekten och minskar oljeförbrukningen och avgasutsläppen. Efter oljebytet lägger vi till en oljeförstärkare som även förhindrar nya avlagringar, sot och korrosion i motorn. Slutligen rengör och smörjer vi hela bränslesystemet. Detta tar bort avlagringar som orsakar ojämn tomgång, långsam gasrespons och effektbortfall.

Resultatet efter BG Premium motorservice

  • Minskad bränsleförbrukning
  • Lägre avgasutsläpp
  • Återställd motorkraft
    – Mycket bra förebyggande mot dyra reparationer på till exempel turbo- eller partikelfilter